Zgromadzenie zakonne: SVD

Aktualna nominacja:Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin; ul. Zambrowska 24

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2013-07-01